Examen autorijbewijs

Theorie examen autorijbewijs

Theorie-examen

 • De meeste mensen doen het theorie-examen in de examenzaal.

» meer over klassikaal theorie-examen

Theorie-examen extra tijd (met geluid)

 • Als je moeite hebt met lezen, bijvoorbeeld door dyslexie of als je meer gewoon tijd nodig hebt kan je een examen doen met extra tijd.

» meer over theorie-examen extra tijd

Heb je een dyslexieverklaring. Dan kun je de kosten voor de toeslag terugvragen.

Individueel begeleid examen

 • Als je meer tijd /of begeleiding nodig hebt bijvoorbeeld bij faalangst of een cognitieve stoornis zoals autisme of PDD-nos).

 • Als je examen wilt doen in een andere taal dan Nederlands of Engels

» meer over individueel begeleid examen

Om je theorie examen aan te vragen moet je naar de CBR site gaan
om een reservering te plaatsen moet je je DigiD hebben en een betaal mogelijkheid voor IDEAL.

Om je theorie examen aan te vragen moet je naar de cbr site gaan (klik hier). Om een reservering te plaatsen moet je je DigiD hebben en een betaal mogelijkheid voor IDEAL.

Wat moet je meenemen als je voor je theorie examen gaat!

- geldig ID
- bevestigings-mail

 

Praktijk examen autorijbewijs

 Wat wordt  getoetst?

De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. De examinator let onder andere op:

 • je beheersing van de auto

 • kijkgedrag

 • of je goed voorrang verleent

 • inhalen

 • in- en uitvoegen

 • rijden op kruispunten en rotondes

 • bijzondere verrichtingen

Een gewoon praktijkexamen duurt 55 minuten. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent (ongeveer 15 minuten). Dat geeft rust, zo vlak voor je examen. Ga zitten tot je examinator je roept. Je rijinstructeur mag in de meeste gevallen meerijden en aanwezig zijn bij het eindgesprek met de examinator. Soms kan de instructeur niet meerijden omdat een tweede CBR-medewerker het examen bijwoont, bijvoorbeeld vanwege scholing van de examinator. Hierover word je dan vooraf aan je examen geïnformeerd.

Om je examen aan te kunnen vragen moet je 2 dingen doen:

1.de rijschool machtigen (rijschool nr 9764N3) en

 2.je eigen verklaring invullen:

Wil je praktijkexamen doen voor een autorijbewijs? Dan beoordeelt het CBR of je rij geschikt bent. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Het CBR stelt je hiervoor een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen staan op het formulier 'Eigen verklaring’.

Begin op tijd met je aanvraag
De beoordeling van je rijgeschiktheid kan in sommige situaties vier maanden duren. Vul dus ruim (vier maanden) van te voren een Eigen verklaring in en stuur deze op.

Eigen verklaring invullen doe je met je  Digi D op mijn.cbr.nl

 

wat moet je meenemen naar je examen:

                                                    - geldig ID (en theorie examen)
                                                    - zelf reflectie
                                                    - bevestigingsmail